MENU
pl en de

Impressum


PLASTCARD STANISŁAW JASONEK SPÓŁKA JAWNA
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, PL
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000876873, NIP PL 6772459888

Plastcard Stanisław Jasonek Spółka komandytowa
Plastcard Stanisław Jasonek Spółka komandytowa